DOTYCHCZASOWA WERSJA

Klasyczny interfejs użytkownika. Funkcjonuje na Uniwersytecie od 2001 roku. System tylko w polskiej wersji językowej.

URUCHOM
NOWA WERSJA (TESTOWA)

Nowoczesny interfejs użytkownika. Dostępny od kwietnia 2015 roku. Uzupełniany sukcesywnie o kolejne funkcjonalności. System w wersji językowej polskiej i angielskiej.
Dane pobierane są z serwera testowego. Stan danych na dzień 20.04.2015. Po okresie testowania systemu jakiekolwiek modyfikacje danych NIE zostaną przeniesione na serwer produkcyjny. Wszelkie uwagi, komentarze prosimy wysyłać na adres: system.dziekanat@uz.zgora.pl

URUCHOM